Styrelsen

Lotta Lenander

Ordförande

Peter Mjärdner

Vice ordförande

Pia Fristedt

Kassör

Jana Södergren

Sekreterare

Hanna Rosdahl

Ledamot

Cristel Fridén

Ledamot

Mia Carstensen

Ledamot
Ledamot

Nathalie Goncalves L

Ledamot

Elicia Wihlborg

Ledamot ÖRU

Jonni Dagsberg

Suppleant

Håkan Brandt

Suppleant

Maria Kristoffersson Tudering

Ständigt adjungerade styrelsemötesdeltagare

Valberedningen

Lena Hofvander, sammankallande
Gun Kristoffersson
Johanna Olsson
Lina Hemborn

Revisorer

Annika Nilsson
Mikael Blihagen (revisorsuppleant)

Ungdomskonsulent

Maria Kristoffersson

Malmö Ridsportföreningar Centralorganisation – MRCO

Lotta Lenander, ordinarie
Maria Kristoffersson, ersättare

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO

Jana Södergren, ordinarie
Nathalie Goncalves L, ersättare

Skånes Ridsportförbund

Hanna Rosdahl, ordinarie
Maria Kristoffersson, ersättare

Svenska Ridsportförbundet

Gun Kristoffersson, ordinarie
vakant, ersättare

Om du undrar vad styrelsen och ridskolan planerar och gör, kan du få veta mer genom att läsa styrelsens mötesprotokoll och lägesrapporter, som finns i en pärm uppe i cafeterian.

Lotta Lenander

Ordförande

Peter Mjärdner

Vice ordförande

Pia Fristedt

Kassör

Jana Södergren

Sekreterare

Hanna Rosdahl

Ledamot

Cristel Fridén

Ledamot

Mia Carstensen

Ledamot

Nathalie Goncalves

Ledamot

Elicia Wihlborg

Ledamot ÖRU

Jonni Dagsberg

Suppleant

Håkan Brandt

Suppleant

Maria Kristoffersson

Ständigt adjungerade styrelsemötesdeltagare

XX

xx

Valberedningen

Lena Hofvander, sammankallande
Gun Kristoffersson 
Johanna Olsson
Lina Hemborn

Revisorer

Annika Nilsson
Mikael Blihagen (revisorsuppleant)

Ungdomskonsulent

Maria Kristoffersson

Malmö Ridsportsföreningar Centralorganisation – MRCO

Lotta Lenander, ordinarie
Maria Kristoffersson, ersättare

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO 

Jana Södergren, ordinarie
Nathalie Goncalves L, ersättare

Skånes Ridsportförbund

Hanna Rosdahl, ordinarie
Maria Kristoffersson, ersättare

Svenska Ridsportförbundet

Gun Kristoffersson, ordinarie
vakant, ersättare

Om du undrar vad styrelsen och ridskolan planerar och gör, kan du få veta mer genom att läsa styrelsens mötesprotokoll och lägesrapporter, som finns i en pärm uppe i cafeterian.