Policy

Dokument

Stadgar

Hjälmen på

Hjälm är obligatoriskt för alla under 15 år och för alla nybörjare oavsett ålder, detta gäller vid all hästhantering inom ridskolans område. 

Detta gäller även för tillfällig vistelse, hjälm finns att låna vid kontoret. 

Protokoll - styrelsemöten

 VårterminenHöstterminen            
  
 VårterminenHöstterminen