Prislista - hösten 2017

Datum

Höstterminen börjar lördagen den 19 augusti och slutar torsdagen den 25 januari.
Terminen gäller för 21 gånger varav en teorilektion och med juluppehåll den 23 december - 4 januari.

Alla "Röda dagar " förläggs ridningen till förmiddagar

Priser

  Regelbunden ridning i grupp,
max 12 ryttare
Snittpris per lektion
termins-betalande
Extra ridning
termins-betalande
Extra ridning
ej termins-betalande
Hoppning/Dressyr
 max 10 ryttare/gång
8 gånger
Pris per lektion
termins-betalande
Extra ridning
specialgrupp
Junior/Ponny 3 570 kr 170 kr 160 kr 180 kr 1 640 kr 205 kr 220 kr
Seniorer 4 620 kr 220 kr 205 kr 240 kr 1 960 kr 245 kr 260 kr
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 570 kr 4 620 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 170 kr 220 kr
Extra ridning termins-betalande 160 kr 205 kr
Extra ridning ej termins-betalande 180 kr 240 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 640 kr 1 960 kr
Pris per lektion termins-betalande 205 kr 245 kr
Extra ridning specialgrupp 220 kr 260 kr

Rabattsystem: rider du mer än en gång per vecka lämnas 10 % för nästkommande grupper, gäller inte för specialgrupperna.

Vill ni ha fast plats i en lektionsgrupp med privathäst/ponny betalar ni halv avgift.
Om ni inte kan använda er egen häst vid enstaka tillfällen går det bra att rida med på lektionshäst mot extra betalning motsvarande normalt ridpris.
Däremot kan man ej byta ut lektionshäst till privathäst och få pengar tillbaka.


Medlemsavgifter för 2017

Junior 200 kr
Senior 300 kr
Familj 700 kr
Priser
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 570 kr 4 620 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 170 kr 220 kr
Extra ridning termins-betalande 160 kr 205 kr
Extra ridning ej termins-betalande 180 kr 240 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 640 kr 1 960 kr
Pris per lektion termins-betalande 205 kr 245 kr
Extra ridning specialgrupp 220 kr 260 kr
Junior är man t.o.m. det året man fyller 18 år.

Betalning

All betalning mot faktura. Börjar du i grupp under terminen betalar du i förskott för resten av terminen.
Slutbetalning av terminsavgiften ska vara Örestads Ryttaresällskap tillhanda senast 1 mars.
Önskar du dela upp terminsavgiften på 2 tillfällen - kontakta Kerstin Berggren 0703-54 65 11
Voltigelagens avgifter redovisas via voltigesektionen.

Priser för funktionsnedsatta; var vänlig kontakta oss.

Knatteridning

"knatteridning"
Vissa söndagar har vi "knatteridning " (100 kr/30 min).
Läs mer under "knatteridning"

Bokningsavgift

Om Du vill säkra Dig plats i grupp under hösten, måste Du betala en bokningsavgift (förskott på terminsbetalningen) om 500 kr senast den 30 juni. Om du betalat en bokningsavgift räknas denna senare av mot terminsavgiften.
Platsen hålls två ridtillfällen. Vid skriftlig avbokning senast den 5 augusti återbetalas 300 kr av avgiften.

Igenridning 

Om du är förhindrad kan igenridning medges; för regler - se anslag på ridskolan


Ridskolan förbehåller sig rätten att under terminens gång ändra eller splittra din grupp.


Sidan uppdaterad: 2017-08-28


Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se