Prislista - våren 2021

Datum

Vårterminen börjar måndagen den 25 januari och slutar lördagen den 12 juni.
Terminen gäller för 20 gånger varav en teorilektion.

Alla "Röda dagar " förläggs ridningen till förmiddagar

Priser

  Regelbunden ridning i grupp,
max 12 elever
Snittpris och
extra ridning
Ej termins-
betalande
Ponny special,
max 8 elever
Hoppning
max 10 elever/gång
8 gånger
Snittpris och
extra ridning
Junior/Ponny 3 880 kr 194 kr 195 kr 4 940 kr 1 760 kr 220 kr
Seniorer 4 940 kr 247 kr 255 kr   2 080 kr 260 kr
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 elever 3 885 kr 4 940 kr
Snittpris och extra ridning 194 kr 247 kr
Ej terminsbetalande 195 kr 255 kr
Ponny special max 8 elever 4940  
Hoppning max 10 elever/gång 8 gånger 1 760 kr 2 080 kr
Snittpris och extra ridning 220 kr 260 kr

Rabattsystem: rider du mer än en gång per vecka lämnas 10 % för nästkommande grupper, gäller inte för specialgrupperna.

Vill ni ha fast plats i en lektionsgrupp med privathäst/ponny betalar ni halv avgift.
Om ni inte kan använda er egen häst vid enstaka tillfällen går det bra att rida med på lektionshäst mot extra betalning motsvarande normalt ridpris.
Däremot kan man ej byta ut lektionshäst till privathäst och få pengar tillbaka.


Medlemsavgifter för 2020

Junior 250 kr
Senior 400 kr
Familj 850 kr
Priser
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 880 kr 4 940 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 194 kr 247 kr
Extra ridning ej termins-betalande 195 kr 255 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 760 kr 2 080 kr
Pris per lektion termins-betalande 220 kr 260 kr
Junior är man t.o.m. det året man fyller 18 år.

Betalning

All betalning sker mot faktura. Börjar du i grupp under terminen betalar du i förskott för resten av terminen.
Slutbetalning av terminsavgiften ska vara Örestads Ryttaresällskap tillhanda senast 25 januari.

Voltigelagens avgifter redovisas via voltigesektionen. 

Priser för funktionsnedsatta; var vänlig kontakta oss.

Knatteridning

Vissa söndagar har vi "knatteridning " (115 kr/30 min).
Läs mer under "knatteridning"

Bokningsavgift

Om Du vill säkra Dig plats i grupp under våren, måste Du betala en bokningsavgift 1 000 kr (förskott på terminsbetalningen) senast den 1 januari annars förlorar du rättigheten till ridplatsen, som då kan ges till någon annan.
Bokningsavgiften återbetalas inte.

 


Ridskolan förbehåller sig rätten att under terminens gång ändra eller splittra din grupp.


Sidan uppdaterad: 2021-02-05


Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se