Prislista - våren 2018

Datum

Vårterminen börjar fredagen den 26 januari och slutar torsdagen den 21 juni.
Terminen gäller för 21 gånger varav en teorilektion.

Alla "Röda dagar " förläggs ridningen till förmiddagar

Priser

  Regelbunden ridning i grupp,
max 12 ryttare
Snittpris per lektion
termins-betalande
Extra ridning
termins-betalande
Extra ridning
ej termins-betalande
Hoppning/Dressyr
 max 10 ryttare/gång
8 gånger
Pris per lektion
termins-betalande
Extra ridning
specialgrupp
Junior/Ponny 3 675 kr 175 kr 165 kr 185 kr 1 680 kr 210 kr 225 kr
Seniorer 4 725 kr 225 kr 210 kr 245 kr 2 000 kr 250 kr 265 kr
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 675 kr 4 725 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 175 kr 225 kr
Extra ridning termins-betalande 165 kr 210 kr
Extra ridning ej termins-betalande 185 kr 245 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 680 kr 2 000kr
Pris per lektion termins-betalande 210 kr 250 kr
Extra ridning specialgrupp 225 kr 265 kr

Rabattsystem: rider du mer än en gång per vecka lämnas 10 % för nästkommande grupper, gäller inte för specialgrupperna.

Vill ni ha fast plats i en lektionsgrupp med privathäst/ponny betalar ni halv avgift.
Om ni inte kan använda er egen häst vid enstaka tillfällen går det bra att rida med på lektionshäst mot extra betalning motsvarande normalt ridpris.
Däremot kan man ej byta ut lektionshäst till privathäst och få pengar tillbaka.


Medlemsavgifter för 2017

Junior 200 kr
Senior 300 kr
Familj 700 kr
Priser
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 675 kr 4 725 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 175 kr 225 kr
Extra ridning termins-betalande 165 kr 210 kr
Extra ridning ej termins-betalande 185 kr 245 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 680 kr 2 000 kr
Pris per lektion termins-betalande 210 kr 250 kr
Extra ridning specialgrupp 225 kr 265 kr
Junior är man t.o.m. det året man fyller 18 år.

Betalning

All betalning mot faktura. Börjar du i grupp under terminen betalar du i förskott för resten av terminen.
Slutbetalning av terminsavgiften ska vara Örestads Ryttaresällskap tillhanda senast 15 februari.
Önskar du dela upp terminsavgiften på 2 tillfällen - kontakta Kerstin Berggren 0703-54 65 11
Voltigelagens avgifter redovisas via voltigesektionen.

Priser för funktionsnedsatta; var vänlig kontakta oss.

Knatteridning

Vissa söndagar har vi "knatteridning " (100 kr/30 min).
Läs mer under "knatteridning"

Bokningsavgift

Om Du vill säkra Dig plats i grupp under våren, måste Du betala en bokningsavgift (förskott på terminsbetalningen) senast den 15 januari annars förlorar du rättigheten till ridplatsen, som då kan ges till någon annan. Bokningsavgiften återbetalas inte.

Igenridning 

Om du är förhindrad kan igenridning medges; för regler - se anslag på ridskolan


Ridskolan förbehåller sig rätten att under terminens gång ändra eller splittra din grupp.


Sidan uppdaterad: 2018-01-31


Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se