Prislista - hösten 2018

Datum

Hösterminen börjar måndagen den 20 augusti och slutar torsdagen den 24 januari.
Terminen gäller för 21 gånger varav en teorilektion, med juluppehåll 23 december - 3 januari.

Alla "Röda dagar " förläggs ridningen till förmiddagar

Priser

  Regelbunden ridning i grupp,
max 12 ryttare
Snittpris per lektion
termins-betalande
Extra ridning
termins-betalande
Extra ridning
ej termins-betalande
Hoppning/Dressyr
 max 10 ryttare/gång
8 gånger
Pris per lektion
termins-betalande
Extra ridning
specialgrupp
Junior/Ponny 3 780 kr 180 kr 170 kr 190 kr 1 720 kr 215 kr 230 kr
Seniorer 4 830 kr 230 kr 215 kr 250 kr 2 040 kr 255 kr 270 kr
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 780 kr 4 830 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 180 kr 230 kr
Extra ridning termins-betalande 170 kr 215 kr
Extra ridning ej termins-betalande 190 kr 250 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 720 kr 2 040 kr
Pris per lektion termins-betalande 215 kr 255 kr
Extra ridning specialgrupp 230 kr 270 kr

Rabattsystem: rider du mer än en gång per vecka lämnas 10 % för nästkommande grupper, gäller inte för specialgrupperna.

Vill ni ha fast plats i en lektionsgrupp med privathäst/ponny betalar ni halv avgift.
Om ni inte kan använda er egen häst vid enstaka tillfällen går det bra att rida med på lektionshäst mot extra betalning motsvarande normalt ridpris.
Däremot kan man ej byta ut lektionshäst till privathäst och få pengar tillbaka.


Medlemsavgifter för 2019

Junior 250 kr
Senior 400 kr
Familj 850 kr
Priser
  Junior/Ponny Seniorer
Regelbunden ridning i grupp, max 12 ryttare 3 780 kr 4 830 kr
Snittpris per lektion termins-betalande 180 kr 230 kr
Extra ridning termins-betalande 170 kr 215 kr
Extra ridning ej termins-betalande 190 kr 250 kr
Hoppning/Dressyr max 10 ryttare/gång 8 gånger 1 720 kr 2 040 kr
Pris per lektion termins-betalande 215 kr 255 kr
Extra ridning specialgrupp 230 kr 270 kr
Junior är man t.o.m. det året man fyller 18 år.

Betalning

All betalning mot faktura. Börjar du i grupp under terminen betalar du i förskott för resten av terminen.
Slutbetalning av terminsavgiften ska vara Örestads Ryttaresällskap tillhanda senast 1 september.

Voltigelagens avgifter redovisas via voltigesektionen.

Priser för funktionsnedsatta; var vänlig kontakta oss.

Knatteridning

Vissa söndagar har vi "knatteridning " (110 kr/30 min).
Läs mer under "knatteridning"

Bokningsavgift

Om Du vill säkra Dig plats i grupp under våren, måste Du betala en bokningsavgift 1 000kr (förskott på terminsbetalningen) senast den 5 juli annars förlorar du rättigheten till ridplatsen, som då kan ges till någon annan.
Bokningsavgiften återbetalas inte.

Igenridning 

Om du är förhindrad kan igenridning medges; för regler - se anslag på ridskolan


Ridskolan förbehåller sig rätten att under terminens gång ändra eller splittra din grupp.


Sidan uppdaterad: 2019-01-24


Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se