21 december

21 december


Vad döljer sig bakom lucka 21?

Jo, Örestads Ryttaresällskap började bedriva ridning för funktionshindrade för ca 20 år sedan och nu har vi ca 30 funktionsvarierade ryttare/vecka.
Både i specialgrupper/enskilt och integrerade i övrig verksamhet.

21 bild

Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se