9 december

9 december


Vad döljer sig bakom lucka 9?

Staffan var en stalledräng
Stalledräng, stalledräng
Han vattnade sina fålar fem
fålar fem, fålar fem
Stjärnorna de tindra så klara
gossar låt oss lustiga vara
En gång blott om året så
en fröjdefull jul vi får

Idag firar vi 2 advent med Luciashow
Start 14.00

Lucia

Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se