Privatryttare 

Under vårterminen är stora ridhuset upptaget:
- 12 mars, kl 18.30-20.00
- 26 mars, kl 09.30-11.00
- 9 april, kl 09.30-11.00
- 23 april, kl 18.30-20.00
- 21 maj, kl 18.30-20.00
- 4 juni, kl 09.30-11.00


Ridhusschema för:


ÖRS´s anläggning är kameraövervakad:

Skulle du av någon anledning behöva komma in på anläggningen när bevakningen är i gång måste du ringa till Gun Kristoffersson 0707-69 49 17.

Teorilektioner

Ett tips, lektionsryttarna har inplanerade teorilektioner, en lektion per termin. Schema för detta finns vid kontoret.
Fråga berörd instruktör om ridhuset är ledigt eller ej, är det ledigt så får ni självklart rida tills nästa grupp skall in.   

Nya regler vid longering

Ur säkerhetsynpunkt har styrelsen fattat följande beslut angående longering:
I lilla ridhuset är det endast tillåtet att longera om du är ensam där. Hästen skall alltid ha träns eller kapson vid all longering.

Har du tips på vad som kan läggas ut på denna sida, skicka meddelande här...Sidan uppdaterad: 2021-03-11
Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se