Förslagslåda

På denna sida publicerar vi inkomna förslag och eventuella kommentarer till förslagen. Brevlåda 3
Skicka in era förlsag till styrelsen.ors@gmail.com 
 


Sidan uppdaterad: 2020-01-29

Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se