Detta är inget som vi själva styr över utan det är Malmö kommun som står för renoveringen, det blir säkert jätte fint när det är färdigt.
Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se