Vi har fått ett brev som månar om en ur personalen som ska ha blivit utsatt för mobbing.
Den som av brevskrivaren anses ha varit utsatt för detta känner inte igen situationen som beskrivs i brevet.
Detsamma gäller en medlem som anklagas för andra saker.
Brevet har däremot resulterat i att två personer känner sig kränkta och anklagade utan möjlighet att försvara sig.
Alla namngivna, personal och styrelse finner det olustigt och obehagligt och vi har därför kontaktat polisen.

Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se