Inför vårterminen 2018

 

Vårterminen börjar fredagen den 26 januari och slutar torsdagen den 21 juni, totalt 21 gånger.

Meddela kontoret under vecka 50-51 om du behöver byta grupp/dag eller inte kommer fortsätta till vårterminen.
Viktigt att du meddelar ridskolan om du tänker sluta, annars antags det att du vill behålla din plats.

Observera att vi höjer bokningsavgifterna inför våren.

  • - Senior, 1100 kr
  • - Junior, 850 kr

Bokningsavgifterna ska vara inbetalda till den 15 januari, annars förlorar du rättigheten till ridplatsen, som då kan ges till någon annan. Bokningsavgift återbetalas inte.

Hela terminsavgiften ska vara betald till den 15 februari.
I början på januari kommer fakturorna inför vårterminen.

Örestads Ryttaresällskap   |   Kantyxegatan 15 - 213 76 Malmö    |    040-21 65 11   |    info@ors.se